warning!You useInternet Explorer. Certain functions may not work correctly. We recommend that you use a different browser.

Aircraft Fleet

  • Our aircraft fleet is one of the youngest and most technically advanced; it includes 172 passenger aircraft (mainly A320s, A330s and Sukhoi SuperJets-100).
  • As of December 2014, the average age of an aircraft was four years.
  • At the end of 2008, Aeroflot added 22 new long-haul Airbus A330s to its fleet.
  • Since 2013, Aeroflot has received 13 of the 16 contracted Boeing B777-300ERs, which are superior to our other aircraft in flight range and carrying capacity and offer Comfort Class service.
  • Since September 2013, Aeroflot has been operating eight new medium-range Boeing 737-800 aircraft.
  • In June 2011, Aeroflot received a new generation of Russian regional aircraft Sukhoi SuperJet-100 (within the firm order for 30 SSJ-100 aircraft).
  • In January 2015, Aeroflot and Sukhoi Civil Aircraft (SCAC) came to an agreement for a major delivery of new Russian Sukhoi SuperJet-100 aircraft. Aeroflot will receive 20 SSJ-100s in addition to an order for 30 aircraft, which is already being implemented.
  • The fleet includes (as of 31.07.2016):
Aircraft model B777 B737 A330 A321 A320 SSJ-100
Number of aircraft 14 18 22 22 67 29

The table shows aircraft carrying out regular passenger transport.

  Seating Plan in All Aircraft

Boeing 777


Seating Plan
Aircraft type:: Long-haul passenger aircraft
Length (m): 73.9
Wing span (m): 64.8
Cabin configuration (passengers): 30C+48W(Comfort)+324Y
Max. take-off weight (tons): 317,5
Type of engine:

GE90-115B 

2 jet engines, wing-mounted
Cruising speed (km/h): 905
Max. altitude (km) 13,1
Maximum flight range (km): 11 200
Aircraft names: M. Kutuzov, P. Bagration. M. Barklay de Tolly, D. Davydov, A. Kuprin, I. Bunin, A. Chekhov, M. Lermontov, A. Blok, SKYTEAM, S. Esenin, M. Bulgakov, A. Ostrovsky, I. Turgenev

 

Boeing 737


Seating Plan
Aircraft type: Short-&medium-haul passenger aircraft
Length (m): 39,5 
Wing span (m): 35.8
Cabin configuration (passengers): 20C+138Y
Max. take-off weight (ton): 79.0
Type of engine:

CFM-56-7B26

2 jet engines CFMI

Cruising speed (km/h): 900
Max. altitude (km): 12,5
Maximum flight range (km): 4500
Aircraft names: S. Obraztsov, B. Kustodiev, А. Solzhenitsyn, Tch. Aitmatov, K. Simonov, N. Berdyaev, V.Belinsky,  L. Gumilev, V. Dahl, S. Ozhegov, M. Shchepkin, N. Leskov

Airbus A330


Seating Plan
Aircraft type: Long haul passenger aircraft
Length (m): 58,82 (А330-200); 63,69 (А330-300)
Wing span (m): 60.3

Cabin configuration (passengers):

34B + 207Y (A330-200)

34B + 268Y (A330-300)
Max. take-off weight (ton): 230
Type of engine:

RR Trent 772B-60

2 jet engines, wing-mounted

Cruising speed (km/h): 900
Max. altitude (km): 12.5
Maximum flight range (km): 11200 (А330-200); 9500 (А330-300)
Aircraft names: E. Svetlanov, V. Visotsky, I. Brodsky, A. Griboedov, N. Gogol, SKYTEAM, V. Mayakovsky, B. Pasternak, A.Tvardovsky, F. Tyutchev, О. Mandelshtam, М. Sholokhov, A. Bakulev, N. Burdenko, P. Kapitsa, A. Sakharov, I. Frank, L. Yashin, V. Brumel, I. Kulibin, A. Mozhaisky, L. Kantorovich

Airbus A321


Seating Plan
Aircraft type: Short- & medium-haul passenger aircraft
Length (m): 44.51
Wing span (m): 34.1

Cabin configuration (passengers):

28B+142Y (A321-200)
Max. take-off weight (ton): 89
Type of engine:

CFM56-5B3

2 jet engines, wing-mounted

Cruising speed (km/h): 830
Max. altitude (km): 12.1
Maximum flight range (km): 3800
Aircraft names: A. Skriabin, P. Chaikovsky, M. Musorgsky, I. Repin,  I. Ayvazovsky, I. Shishkin, N. Rerih, A. Deineka, M. Shagal, I. Mitchurin, N. Pirogov, I. Setchenov, N. Zhukovsky, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, M. Keldysh, N. Vavilov, A. Prokhorov, N. Semenov, V. Alexseev, S. Mikhalkov, G. Vishnevskaya, K. Stanislavsky, Ye. Vakhtangov, S. Diaghilev, A. Tarasov

Airbus A320


Seating Plan
Aircraft type: Short- & medium-haul passenger aircraft
Length (m): 37.57
Wing span (m): 34.1

Cabin configuration (passengers):

20C+120Y (A320-214), 8С+150Y
Max. take-off weight (ton): 75.5
Type of engine:

CFM56-5B4

2 jet engines, wing-mounted

Cruising speed (km/h): 830
Max. altitude (km): 12.13
Maximum flight range (km): 4000
Aircraft names: SKYTEAM, A. Aliabiev, N. Rimsky-Korsakov, D. Shostakovich, A. Rublev, V. Vasnetsov, V. Vereschagin, V. Surikov, K. Brulloff, V. Serov, A. Nikitin, G. Sedov, M. Rostropovich, I. Kruzenshtern, V. Bering, E. Khabarov, F. Bellinsgausen, Yu. Lisyanskiy, M. Lazarev, N. Mikluho-Maklay, G. Shelikhov, G. Nevelskoy, S. Krasheninnikov, V. Obrutchev, Y. Gagarin, N. Przhevalsky, G. Titov, V. Chelomey, I. Pavlov, I. Kurchatov, S. Vavilov, N. Lobachevsky, V. Glushko, L. Landau, S. Kovalevskaya, A. Kolmogorov, K. Timiryazev, A. Tchizhevsky, V. Vernadsky, A. Nickolaev, I. Tamm, I. Mechnikov, P. Cherenkov, A. Popov, P. Yablochkov, "Dobrolet", N. Basov, A. Suvorov, S. Meyerhold, D. Likhachev, А. Butlerov, A. Stoletov, S. Botkin, A. Vishnevsky, B. Petrovsky, Yu. Senkevich, P. Belyaev, V. Komarov, K. Feoktistov, B. Yegorov, G. Zhukov, P. Popovich, K. Paustovsky

Sukhoi Superjet 100-95В


Seating Plan
Aircraft type: Short- & medium-haul passenger aircraft
Length (m): 29,94
Wing span (m): 27,8
Cabin configuration (passengers): 12B+75Y (100-95В)
Max. take-off weight (ton): 45,9
Type of engine:

SaM146-1S17

2 jet engines, wing-mounted

Cruising speed (km/h): 840
Max. altitude (km): 12,2
Maximum flight range (km): 2400
Aircraft names: V. Sysovsky, SkyTeam, I. Orlovets, G. Benkunsky, E. Barabash, V. Borisov, B. Bugaev, P. Khmelnitsky, P. Mikhailov, D. Yezerskiy, V. Bugaev, M. Vodopyanov, E. Barabash, I.Voedilo, A.Vitkovsky, B.Velling, D. Glinka, A. Gruzdin, M. Efimov,  B. Lakhtin, P. Nesterov, N. Novikov, N. Roubtsov, Yu. Ovsyannikov